Skip to content
Informace pro tisk

PORR uzavírá silné 3. čtvrtletí

  • Solidní objem zakázek ve výši 7.863 mil. EUR
  • Zvýšení objemu produkce o 9,4 %
  • Růst EBT na 57,5 mil. EUR
  • Předpokládáný výsledek pro rok 2022 přes 100 mil. EUR
  • Optimistický výhled pro rok 2023


Vídeň, 28.11.2022 – Společnost PORR dosáhla v prvních třech čtvrtletích solidního růstu a je na dobré cestě k navýšení zisku před zdaněním na 57,5 mil. EUR. Produkce a objem zakázek opět překonaly nejen hodnoty z předchozího roku, ale i předkrizovou úroveň roku 2019.

„Společnost PORR roste na všech domácích trzích,“, říká Karl-Heinz Strauss CEO PORR AG. „V tomto náročném prostředí se nám podařilo změnit kurz a díky široké diverzifikaci a hloubce našeho hodnotového řetězce jsme stabilnější než kdykoliv předtím.“

V prvních devíti měsících roku 2022 dosáhla společnost PORR silného objemu produkce ve výši 4 525 mil. EUR, což představuje nárůst o 9,4 %.  Většinu z toho společnost vygenerovala v regionu AT/CH. Zvláště silných zisků dosáhla v regionech střední a východní Evropy, kde nabraly na obrátkách velké projekty, jako je např. dálnice Sibiu-Pitești v Rumunsku.

Zisk před zdaněním (EBT) ve výši 57,5 mil. EUR vzrostl oproti předchozímu roku o 35,4 %. Vysoká úroveň cen stavebních materiálů a nedostatek subdodavatelů příliš negativně neovlivnily zakázky ani stavby. Díky centralizovanému zadávání veřejných zakázek a včasným úpravám systému řízení nabídek se společnosti PORR podařilo vývoj na trhu dobře zvládnout a většinu nárůstu cen přenést na zákazníky. Dodávky energií byly rovněž zajistěny z hlediska ceny i objemů.

Přehled zakázek

Vysoký objem zakázek se opět zvýšil na 7.863 mil. EUR a slouží jako základ pro stabilní vývoj obchodu v příštím roce. 83 % evidovaných zakázek připadá na projekty v oblasti inženýrských a nebytových pozemních staveb, což vede ke stabilizaci v oblasti zakázek. Mezi největší nové zakázky v prvních devíti měsících patřil most Neckartal u Horbu v Německu - novostavba mostu dlouhého více než 600 m, a spalovna odpadů v polském Rzeszówě. Byly také rozšířeny stávající zakázky, např. kancelářská budova Andersia Silve v polské Poznani a VIO Plaza ve Vídni.

Silná rozvaha s vysokou likviditou

Čistý dluh činil v důsledku sezónních faktorů 190,0 mil. EUR, což představuje příjemný pokles o 39,7 % oproti stejnému datu loňského roku. Podle plánu došlo k dalšímu snížení finančních závazků. K 30. září činil poměr vlastního kapitálu 18,5 % (k 31. prosinci 2021: 20,3 %).

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty dosáhly výše 466,0 mil. EUR ve srovnání s předchozím rokem výrazně vzrostly o 22,9 % (30. září 2021: 379,1 mil. EUR). Dostupné likvidní rezervy ve výši  přibližně 800 mil. EUR zajišťují vysokou míru finanční flexibility a zároveň poskytují pohodlný likvidní polštář.  

Výhled pro rok 2022

Na základě dobrých výsledků v prvních devíti měsících očekává představentstvo pro rok 2022 produkci ve výši přibližně 6,0 mld. EUR a zisk před zdaněním přes 100,0 mil. EUR. Důraz je nadále kladen na transformaci prostřednictvím programu pro budoucnost PORR 2025 a selektivní přístup k získávání zakázek. Pro rok 2023 se předpokládá další zvýšení EBT.

Budoucí vývoj konfliktu na Ukrajině a jeho možné důsledky či zintenzivnění nelze v současné době předvídat. To je doprovázeno zvýšenou nejistotou v souvislosti s dodávkami energie. Hodnocení hospodářského vývoje je proto zatíženo riziky prognózy.

Data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele (v mil. EUR) 1-9/2022 % ∆ 1-9/2021
Objem výroby1 4.525 9,4 % 4.135
Zakázkové krytí 7.863 1,1 % 7.778
Přijaté zakázky 4.617 -4,5 % 4.833
Průměrný počet zaměstnanců 20.140 0,0 % 20.135
Obrat 4.150,5 11,5 % 3.722,9
EBITDA 212,2 7,3 % 197,8
EBT 57,5  35,4 % 42,5
Hospodářský výsledek za období 43,4 65,0 % 26,3

Bilance a finanční ukazatele (v mil. EUR)

30.9.2022

% ∆

30.9.2021
Bilanční úhrn 4.159  9,9 % 3.786
Vlastní kapitál 769 19,1 % 645
Podíl vlastního kapitálu 18,5 % 1,4 PP 17,1 %
Dluh netto 190 -39,7 % 315

1    Objem výroby odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

S Vašimi dotazy se, prosím, obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Klemens Eiter
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1004
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Tisková mluvčí koncernu
PORR AG
T +43 50 626 1763
ir@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí