Skip to content
Informace pro tisk

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2019: PORR má silné zakázkové krytí, očekávaný hospodářský výsledek byl potvrzen

  • Objem výroby dosáhl rekordní výše 5,6 mld. eur
  • Máme vítr v zádech díky silnému zakázkovému krytí 7,1 mld. eur
  • Potvrzení očekávaného hospodářského výsledku i prognózy dividend
  • Čistý dluh je stabilní, vysoká likvidita
  • Cíle roku 2020:
    • Dosažení stejného objemu výroby jako v loňském roce
    • Úroková marže EBIT v roce 2020: 1,3 % - 1,5 %

 

Vídeň, 10.3.2020 – Společnost PORR ukončila rok konsolidace 2019 s vysokým zakázkovým krytím, které znovu překročilo hranici 7 miliard eur. Tato skutečnost je odrazem toho, že i přes komplikované tržní prostředí přetrvává ve střednědobém horizontu pozitivní, tržní trend. Objem výroby znovu přesáhl rekordní hodnoty z loňského roku a dosáhl výše téměř 5,6 mld. eur. 94 % výkonu realizoval koncern PORR na svých sedmi stabilních domácích trzích.

„Uplynulý hospodářský rok byl velmi náročný. V dnešní době platí, že to co bylo v předchozích letech dosaženo, je potřeba konsolidovat a cíleně dále posilovat“, sdělil Karl-Heinz Strauss, CEO koncernu PORR. „Máme silné základy a široký záběr. Díky tomu se můžeme soustředit a podílet se na přetrvávajícím boomu ve stavebnictví, přičemž i nadále zůstává naším cílem trvalé zlepšování ziskovosti koncernu PORR.“

Úroveň zakázkového krytí přesahující 7 mld. eur překročila rekord

Na základě předběžného neověřeného výpočtu hospodářského výsledku za rok 2019 potvrdil PORR rekordní hodnoty z loňského roku jak v objemu výroby, tak ve výši zakázkového krytí. Objem výroby ve výši 5 570 mil. eur, dosažený společností PORR vykazuje ve srovnání s loňským rokem jen zanedbatelný pokles ve výši -0,4 %. Výroba je robustní a odolná: Nárůst byl zaznamenán především v obchodní jednotce Business Unit 1 – v Rakousku, ve Švýcarsku (+0,9 %) a rovněž v Business Unit 2 – v Německu (+6,8 %). Pokles (-5,7 %) vykázala mezinárodní obchodní jednotka Business Unit 3 – International, obzvláště v důsledku dokončení velkých projektů v Kataru a také selektivní akvizice, především v Polsku. To v podstatě vedlo k mírnému poklesu celkového hospodářského výsledku koncernu. V Rakousku a v Německu byl zaznamenán nárůst celkově o 2,5 %, na těchto dvou pro koncern PORR nejdůležitějších trzích, byla realizována velká část objemu výroby.

Objem zakázkového krytí – bez ohledu na komplikovanou situaci na trhu – rovněž dosáhl stejné úrovně jako v loňském roce 7 065 mil. eur, došlo tedy pouze k mírnému poklesu o -0,5 %. Selektivní akvizicí projektů zvyšuje PORR ziskovost koncernu a trvale tím do budoucna posiluje svou pozici na domácích trzích. Došlo ke snížení příjmu zakázek o 12,5 % na částku 5 536 mil eur, což je odrazem strategické a selektivní akviziční politiky koncernu. Zatímco v roce 2019 se akvizice společnosti PORR v Rakousku týkaly především oblasti bytové výstavby, v Německu byla společnost úspěšná především v oblasti administrativních staveb a průmyslové výstavby. Největší podíl získaných zakázek v roce 2019 zaznamenal PORR v Polsku: Zakázky na projekt i realizaci (Design-Build) se týkají modernizace železniční trati LK131 mezi zastávkami Kalina a Rusiec Łódzki. Silná pozice koncernu PORR v tomto regionu, jako průkopníka v technologiích a dodavatele komplexních služeb ve stavebnictví znamená, že má koncern na svých domácích trzích velmi silné postavení, které bude moci dobře využít při realizaci budoucích příležitostí.

Potvrzení očekávaného hospodářského výsledku a vyplácení dividend za rok 2019

Jak již bylo oznámeno v listopadu 2019, rozhodlo představenstvo na základě přehodnocení projektu v Norsku a situace na trhu v Polsku upravit očekávaný zisk za hospodářský rok 2019. Na základě výkonu podniku a zatím neověřených hospodářských výsledků za rok 2019 představenstvo počítá s dosažením předpokládaného hospodářského výsledku před zdaněním (EBIT) za rok 2019 ve výši min. 35 mil. eur.

Společnost PORR chce svým akcionářům nabídnout i nadále udržitelnou a spolehlivou dividendovou politiku. Představenstvo proto na valné hromadě navrhne výplatu dividend ve výši 0,40 eur na akcii. Tato hodnota je součástí dividendové politiky společnosti PORR přičemž výplata dividend bude odpovídat 30 % - 50 % ročního hospodářského výsledku.

Optimalizace kapitálové struktury

Čistý dluh ke dni 31. prosince 2019 se zvláště v důsledku zlepšení správy čistého pracovního kapitálu (Net Working Capital Management) stabilizoval na hodnotě z loňského roku. Předpokládáme, že při dodržení IFRS 16 (cca EUR 200 mil. eur) dosáhne částky kolem 350 mil. eur. Ke konci roku PORR zároveň vykázal podstatné zvýšení likvidity a je tedy z hlediska financí silný a připravený na budoucnost.

Již na počátku roku 2020 koncern PORR AG úspěšně vydal novou hybridní obligaci s úrokem 5,375 % ve finančním objemu 150 mil. eur. Tato transakce zahrnovala částečný výkup předchozí hybridní obligace vydané v roce 2017. V souvislosti s emisí se podařilo rozšířit investorskou základnu společnosti PORR. Díky novým hybridním obligacím je možné optimalizovat úrokové sazby a ve střednědobém horizontu zavést opatření k posílení kapitálové struktury.

Cíle roku 2020

V roce 2020 zaznamenává PORR i nadále silnou poptávku na evropských domácích trzích. Na základě vysokého zakázkového krytí počítá představenstvo stejně jako v loňském roce s rekordní úrovní objemu výroby. Po jednorázových dopadech během konsolidačního roku 2019 a v souladu s pozitivním vývojem na všech domácích trzích si společnost PORR stanovila za cíl dosáhnout marže EBIT v rozmezí 1,3 % až 1,5 %. V následujících letech představenstvo očekává dosažení cílové marže EBIT ve výši 2,0 % až 3,0 %.

Skutečný průběh obchodního roku 2019 se však může v důsledku vnějších politických, právních a ekonomických faktorů a sezónnosti ve stavebnictví lišit od stávajícího očekávání. Rovněž je velmi obtížné z dnešního pohledu odhadnout makroekonomický a ekonomický vývoj nebo jeho narušení, například v důsledku koronaviru.

Výroční zprávu za rok 2019 zveřejní PORR AG dne 27. dubna 2020.

 

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Andreas Sauer
CFO
PORR AG
T +43 50 626 1007
comms@porr-group.com

 

Kontakt pro IR:

Milena Ioveva
Vztahy s investory a strategie
PORR AG
T +43 50 626 1763
milena.ioveva@porr.at

 

Kontakt pro tisk:

Cornelia Harlacher
Media Relations & Digital Communications
PORR AG
T +43 50 626 5698
comms@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí