Skip to content
Informace pro tisk

Společnost PORR se vrací do zisku

  • Zisk před zdaněním dosáhl 85,4 milionu eur
  • Nejvyšší objem stavebních výkonů: nárůst o 10,5 % na 5,7 miliardy eur
  • Zakázkové krytí ve výši 7,8 miliardy eur
  • Zahájení Green and Lean strategie
  • Potvrzený výhled: cílová marže hospodářského výsledku 3 % v roce 2025


Vídeň, 28.04.2022 - Navzdory náročnému tržnímu prostředí v roce 2021 má společnost PORR za sebou velmi dobrý stavební rok. Vysoké zakázkové krytí ve výši 7,8 miliardy eur, objem výkonů 5,7 miliardy eur a hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) ve výši 85,4 milionu eur překonaly nejen úroveň předchozího roku, ale i předkrizovou úroveň roku 2019. PORR tak má ideální pozici - i díky své Green and Lean strategii.

"Tržní prostředí v roce 2021 nebylo pro stavebnictví zdaleka jednoduché, protože se vyznačovalo omezenými dodávkami a nárůstem nákladů. V těchto náročných podmínkách se společnost PORR dokázala díky své silné pozici na trhu velmi dobře udržet," uvedl CEO PORR AG Karl-Heinz Strauss. "Podařilo se – díky selektivnímu přijímání zakázek a zvyšování provozní efektivity jsme dosáhli vynikajících výsledků."

PORR překonal propad související s koronavirem z roku 2020: tržby skupiny dosáhly nového maxima ve výši 5 170 milionů EUR (+11,1 %). Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2021 dosáhl působivých 85,4 milionů eur, což je hodnota, která se blíží předkrizovým úrovním. V této částce jsou již zahrnuty rezervy na pokutu uloženou rakouským Spolkovým úřadem pro hospodářskou soutěž (FCA).

Objem výkonů ve výši 5 727 milionů EUR a naplněný objem zakázek

Zvýšení příjmů a výnosů bylo doprovázeno nárůstem objemu výkonů: 5 727 milionů EUR (+10,5 %), což je nejvyšší hodnota v historii společnosti PORR. Do této částky je zahrnuto i dokončení velkých projektů, jako je železniční stavba Stuttgart-Ulm coby součást urbanistického projektu Stuttgart 21 a pokračování výstavby úseku KAT 3 Koralmského tunelu. Objem produkce se výrazně zvýšil zejména v segmentech AT/CH (+12,4 %) a PL (+17,2 %).

Zakázkové krytí se rovněž zvýšilo o 9,9 % na 7 764 milionů eur, přičemž nejvyšší růst zaznamenaly segmenty AT/CH (+18,9 %) a CEE (+18,8 %). Tento růst vznikl díky akvizici několika velkých projektů: PORR získal mimo jiné zakázku na výstavbu 4. úseku dálnice Sibiu - Pitești v Rumunsku, která navazuje na výstavbu 1. úseku. Jako součást konsorcia U2, které se účastnilo výběrového řízení, se PORR podílí také na rozšíření vídeňského metra. Celkový objem přijatých zakázek vzrostl o 8,6 % a dosáhl rekordní výše 6 414 milionů eur.

Navýšení kapitálu rozšiřuje kapitálovou rezervu

Společnost PORR také pokračovala v růstu na kapitálovém trhu, čímž si zajistila silnou finanční pozici. V listopadu 2021 úspěšně dokončila navýšení kapitálu o přibližně 122 milionů eur, když na trh vydala 10 183 250 nových akcií. To společnosti PORR umožnilo dosáhnout na konci roku 2021 poměru vlastního kapitálu přesahujícího 20 %. Zlepšení volného peněžního toku (free cashflow) na 262,8 milionu eur umožnilo přeměnit čistý dluh na čistou hotovost.

Karl-Heinz Strauss: "Tímto jsme si zajistili solidní likviditu a pevnou kapitálovou základnu, která nás chrání před současnou nejistotu na mezinárodním trhu." Koneckonců, letošní rok přináší řadu výzev: konflikt na Ukrajině, nedostatek materiálu a nejistá situace v energetice – to vše bude muset stavebnictví zvládnout.

Opatření přijatá v rámci budoucího programu PORR 2025, jejichž cílem je zavést štíhlejší a efektivnější struktury a provozní efektivitu, se již osvědčila. Díky tomu dosáhla společnost PORR v uplynulém hospodářském roce 32 milionů eur udržitelných úspor nákladů.

Strategické zaměření na Green and Lean

Společnost PORR zahájila rok 2022 s naplněnými objednávkovými knihami. "Nyní se soustředíme na strategii Green and Lean. S ní stavíme na těch faktorech úspěchu, které jsou pro stavební společnost budoucnosti zásadní," řekl Strauss. Green and Lean znamená technologie a strategie, které nabízejí odpověď na zásadní výzvy budoucnosti: udržitelné stavební projekty, chytré technologie a partnerské modely pro holistickou spolupráci jsou zde stejně důležité jako LEAN přístupy v managementu a na staveništi. Zahrnuje například digitalizaci klíčových stavebních procesů a rozšíření oborových platforem pro spolupráci, jako je stavební logistická platforma Sequello. Rozšiřují se také odborné znalosti a dovednosti v oblasti udržitelných surovin a recyklačních technologií.

"Těmito opatřeními pokládáme základy pro další roky a zároveň zvyšujeme svůj náskok před konkurencí," uvedl Strauss. Tento závazek k udržitelnosti byl oceněn řadou nezávislých ratingových agentur. Ve sledovaném roce získala společnost PORR status ISS ESG Prime. Mezinárodně uznávaný hodnotitel udržitelnosti podnikání EcoVadis udělil PORRu zlaté ocenění. Společnost PORR dosáhla hodnocení "A-" v ekologickém hodnocení Carbon Disclosure Project, čímž se posunula do kategorie Leadership.

Potvrzeny marže hospodářského výsledku a vyplacení dividend

Pro rok 2025 výkonná rada nadále usiluje o dosažení cílové marže hospodářského výsledku ve výši přibližně 3 %. Předpoklad dalšího směřování podnikání vychází z aktuálních cílů v jednotlivých oblastech a z příležitostí a rizik, které se na příslušných trzích objevily na začátku roku 2022. Důsledky možného zintenzivnění konfliktu na Ukrajině i jeho trvání a výrazný nárůst cen energií a stavebních materiálů nelze v současné době odhadnout. Skutečný průběh hospodaření se může odchýlit od odhadů a očekávání představenstva v závislosti na vnějších politických, právních a ekonomických faktorech.

PORR i v letošním roce zachovává svou kontinuální dividendovou politiku a usiluje o výplatní poměr ve výši 30 % až 50 % zisku za dané období. "Náš PORR je symbolem bezpečných investic a trvale udržitelné výstavby orientované na budoucnost," uvedl Strauss.

 

Všechna data a fakta v kostce

Klíčové ukazatele výkonnosti (v mil. eur) 2021 % ∆ 2020
Objem výkonů1 5 727 10,5 % 5 185
Průměrný počet zaměstnanců 20 177 -0,1 % 20 193
Zakázkové krytí2 7 764 9,9 % 7 067
Přijaté zakázky2 6 414 8,6 % 5 905
Obrat 5 169,8 11,1 % 4 651,8
EBITDA 287,5 > 100,0 % 131,4
EBT (hospodářský výsledek před zdaněním) 85,4 < -100,0 % -51,0
Hospodářský výsledek koncernu 61,4 < -100,0 % -42,4

Bilance a finanční ukazatele (v mil. eur)

31.12.2021

% ∆

31.12.2020
Celková aktiva 4 065 15,8 % 3 509
Vlastní kapitál 824 26,7 % 651
Podíl vlastního kapitálu 20,3 % 1,8 PP 18,5 %
Volné peněžní toky (FCF) 262,8 > 100,0 % 80,3
Dluh netto3 -65 < -100,0 % 135
 
Klíčové údaje týkající se akcií (EUR)

2021

% ∆

2020
Zisk na akcii (earnings per share) 1,18 < -100,0 % -2,28
Dividenda na akcii 0,504 n.a. 0,00

1   Objem výkonů odpovídá výkonu všech společností a sdružení (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, kotovaných, nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.
2   U projektů A1 Leverkusen Bridge a H51 Pfons - Brenner byly upraveny nevyřízené i přijaté zakázky. Srovnatelné údaje byly zpětně přepracovány. Zakázkové krytí a přijaté zakázky jsou upraveny o hodnoty zakázek, souvisejících s projekty A1 v Leverkusenu „Rheinbrücke Leverkusen“ a  H51 Pfons - Brenner. Srovnávací údaje byly upraveny zpětně.
3   Definice dluhu netto a čistých peněžních prostředků byla zpětně upravena k 31. prosinci 2021, aby byla transparentnější. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky, poznámka 44.1.
4   Návrh na výroční valnou hromadu

 

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss
CEO
PORR AG
T +43 50 626 1001
comms@porr-group.com

Milena Ioveva
Koncernová mluvčí
PORR AG
T +43 50 626 1763
comms@porr-group.com

Media

Zde naleznete všechny materiály související s touto tiskovou zprávu. Možná máte ještě doplňující otázky? Jednoduše nás kontaktujte. Těší nás, že Vám můžeme poskytnout odpovědi.

Kontakt
Jana Mašínová Tisková mluvčí