Skip to content

Galerie Harfa

Data a fakta
Firma PORR a.s. in Arge mit Metrostav a.s.
Zadavatel C & R Developments, s.r.o. (Lighthouse Group)
Město/Země Praha - Česká republika
Druh projektu Nákupní centra
Doba výstavby 05.2009 - 11.2011

Nákupní centrum s certifikací LEED Gold

Nákupní centrum a administrativní budova Galerie Harfa se nalézá v místě bývalého průmyslového areálu v Praze Vysočanech, v těsné blízkosti multifunkční O2 Arény. Stavbu realizovala společnost PORR Česko ve sdružení se společností Metrostav.

Jedinečnost této budovy je dána spojením nákupního a zábavního centra s administrativní budovou. Nákupní centrum skýtá 42.000 m2 obchodní plochy a je přímo komunikačně napojeno i na sousední budovu O2 Arény. Celá stavba byla realizována na pozemku trojúhelníkového tvaru o ploše cca. 32.000 m2.

Nosná konstrukce byla s ohledem na architekturu, funkčnost a hospodárnost celé stavby, jakož i využití navržena jako železobetonový monolitický skelet s částečně předpjatými průvlaky. 

K zajímavostem stavby patří kombinace několika typů fasád, takže budova je v podstatě z každé strany jedinečná. Do ulice Českomoravská směřuje fasáda s grafickým potiskem. Vyobrazení černobílých stromů, odkazuje na typickou českou krajinu. 

Nákupní centrum se od ostatních odlišuje přehledným rozdělením do tří obchodních pasáží.  To umožňuje zákaznicím a zákazníkům lepší orientaci. Pasáže kopírující základní tvar trojúhelníku se kříží v tzv. Squares. Dvě náměstí – u hlavních vstupů z Českomoravské a Ocelářské -  jsou zvýrazněna převýšenými oválnými světlíky. 

Na severozápadní fasádě podél Ocelářské ulice byl realizován výrazný prvek: rampa, která opticky propojuje prostranství před hlavním vstupem z Ocelářské ulice se zelenou střechou.

Food courty v horním patře s posezením na můstcích nabízejí návštěvnicím a návštěvníkům ojedinělý výhled na zatravněnou střechu, která je koncipovaná jako veřejně přístupný park skýtající nejrůznější možnosti odpočinku a zábavy. Například velké dětské hřiště, Dinopark, ledové kluziště a park s vodními prvky.

Na nákupní centrum navazuje monumentální administrativní budova s téměř 20.000 m2 pronajímatelné plochy. Její hmota je tvořena východním a západním křídlem propojenými krčkem komunikačního jádra. Západní křídlo je o jedno podlaží nižší než křídlo východní a v horním podlaží stupňovitě odskočené. Na střeše západního křídla byla vytvořena terasa.

I zde je zajímavé poukázat na netradiční, zajímavé provedení fasády. Jedná se o prosklenou modulovou fasádu. Jednotlivé moduly o velikosti 2,7 x 3,5 m byly prefabrikovány v továrně a pomocí jeřábu montovány zavěšením na připravenou konstrukci. Tato metoda umožnila zasklení třináctipodlažní administrativní budovy během pouhých tří měsíců. Půdorys kancelářské budovy nabízí vysokou flexibilitu, od otevřených prostorů po jednotlicé uzavřené kanceláře. Všechny prostory jsou plně klimatizovány.