Skip to content

Search results

315 results

71. Strategie

Inteligentní růst pro trvalý úspěch. PORR cíleně sází na svou klíčovou odbornost, stavebnictví: zaměřujeme se přímo na výsledek, nikoli na objem produkce. Toto pro nás znamená inteligentní…

Go to page

Výroční zpráva 2021 2021 Výroční zpráva 2020 2020 V této sekci naleznete nejnovější výroční zprávy společnosti PORR v České republice. Výroční zpráva 2019 2019 Výroční zpráva 2018 2018 Výroční…

Go to page

Toužíte se dozvědět více o rozsahu naší činnosti? Potom nahlédněte do naší Image brožury. Image brožura pozemní stavby Image brožura pozemní stavby

Go to page

Would you like to find out more about our service range? Then take a look at our image brochures. Building construction Building construction

Go to page

Stavíme pro zdraví a fyzickou pohodu. Zdraví je to nejdůležitější. Udržet jej, případně jej znovu nabýt, je úkolem zdravotnických zařízení, která musí vždy odpovídat nejnovější úrovni techniky. PORR…

Go to page

Building for health and comfort. Nothing is more important than health. The preservation and restoration of health is the task of the medical facilities, which must constantly be maintained with the…

Go to page

Když se z nakupování stane zážitek. V obchodě by při prezentaci zboží měly být osloveny všechny smysly kupujícího. Dnešní zákaznice a zákazníci mají stále vyšší očekávání na nabídku, uspořádání…

Go to page

When shopping becomes a true experience. In commerce, it is important to consider all the senses when presenting goods. The consumers of today have ever-increasing expectations of products, the…

Go to page

Život a kariéra v rovnováze. Každá firma má individuální potřeby a klade zvláštní požadavky na své optimální pracovní prostředí. Když jsou tyto naplněny, práce přináší více radosti a produktivita…

Go to page

80. Office

Work-life balance as standard. Every company has individual requirements and demands its own optimum working environment. When these demands are met, work becomes a happier place and productivity is…

Go to page

Search results 71 until 80 of 315