Skip to content

DOB Centrum

Data a fakta
Firma PORR a.s.
Město/Země Dobřichovice - Česká republika
Druh projektu Bytová výstavba
Doba výstavby 08.2013 - 02.2015

Bydlení a život v atraktivním okolí.

Projekt zahrnuje rekonstrukci a novou výstavbu areálu „DOB Centrum“. Rezidenční komplex nabízí vedle podzemních garáží, společenského sálu a wellness také prostory pro služby a prodejní plochy. Byty v přízemí jsou určeny pro seniorky a seniory. Dohromady zde PORR realizoval pět budov.

První podzemní podlaží novostaveb G,H a I – obsahující technická zařízení a podzemní garáže – bylo provedeno jako železobetonová konstrukce. Nadzemní podlaží byla realizována formou cihlového zdicího systému Porotherm. Jako stropní konstrukce pro nadzemní podlaží byly zvoleny železobetonové bezprůvlakové desky. Po obvodě je ztužující věnec, který zároveň tvoří nadpraží oken. Zastřešení objektu je provedeno zalamovanou železobetonovou deskou. Objekt O, který byl zčásti rekonstruován a zčásti vystavěn nově, by též realizován z cihelného zdiva Porotherm. V podzemním podlaží bylo zachováno stávající zdivo s nosnou klenbou. Nad úrovní prvního patra není provedena žádná stropní konstrukce, prostor je otevřen až do konstrukce krovu.

Narozdíl od těchto stavebních těles byla novostavba J koncipována zako železobetonový sloupový systém. Sloupy v suterénu jsou kruhového průměru, v nadzemních podlažích jsou čtvercové. Stropní konstrukce nad suterénem a v nadzemních patrech jsou tvořeny železobetonovými bezprůvlakovými deskami. Po obvodě stavby byl v místech, kde se nenachází žádná okna, instalován ztužující atikový nosník. Jako zastřešení slouží železobetonová deska, po obvodě ztužená atikovým nosníkem.