Skip to content

Archiv

8 Tiskové zprávy

PORR dodává technologii pevné jízdní dráhy Slab Track Austria na velkoprojekt HS2

Vídeň, 14. prosince 2020 – železniční velkoprojekt H2 ve Velké Británii vsadil na mezinárodně úspěšnou technologii Slab Track Austria. Nová železniční trať by měla spojovat Londýn s Birminghamem a pokračovat dále na Manchester a Leeds. Tato železniční trať splňuje nejvyšší nároky na vysokorychlostní dopravní systémy a zlepšuje spojení mezi osmi největšími městy ve Velké Británii. Pro tento…

K tiskovým zprávám

Zpráva společnosti PORR za 3. čtvrtletí 2020 Hospodářský výsledek společnosti PORR negativně ovlivnil COVID-19

Upravené zakázkové krytí1 vzrostlo na 6,8 mld. eur Objem výroby dosáhl 3,8 mld. eur Záporný hospodářskývýsledek (EBT) za 3. čtvrtletí -62,4 mil. eur Pozitivní prognóza na rok 2021 Vídeň, 26.11.2020 – Druhý největší stavební koncern v Rakousku, společnost PORR s téměř 20 000 zaměstnancipůsobící v 9 zemích, letos dosáhne objemu výroby překračujícího 3,8 mld. eur. Pandemie viru COVID 19 má…

K tiskovým zprávám

V důsledku působení viru COVID-19 počítá společnost PORR v roce 2020 se záporným hospodářským výsledkem.

Vídeň, 17.11.2020 – Předpokládaný objem výroby druhého největšího stavebního koncernu v Rakousku, společnosti PORR, s téměř 20 000 zaměstnanci, působícího v 9 zemích letos dosáhne více než 5 mld. eur. Pandemie viru COVID 19 má zásadní vliv na podnikatelskou činnost koncernu PORR a v důsledku přehodnocení projektů dosáhne odhadovaný hospodářský výsledek před zdaněním minusových hodnot v rozmezí od…

K tiskovým zprávám

Solidní úroveň zakázkového krytí, hospodářský výsledek ovlivnila pandemie COVID-19

Vliv pandemie koronaviru na objem výroby a hospodářský výsledek Historicky nejvyšší úroveň zakázkového krytí ve výši 7,6 mld. eur Přesměrování a urychlení transformace koncernu PORR do roku 2025 Nejistota roku 2020 trvá, dlouhodobě pozitivní trend však zůstal zachován Vídeň, 26.08.2020 – Přetrvávající pandemie koronaviru ovlivnila jak hospodářský výsledek (2,3 mld. eur), tak EBT (-26,6…

K tiskovým zprávám

PORR bude realizovat přelomovou zakázku v oblasti veřejného zadávání pozemních staveb

Praha, 23.07.2020 – Společnost PORR a.s.podepsala smlouvu na výstavbu nové administrativní budovy pro Českou republiku – Nejvyšší kontrolní úřad. Tato zakázka je přelomová v několika směrech. Jedná se o první velkou veřejnou stavební zakázku zadanou v ČR na smluvním základě Žluté knihy FIDIC (The Yellow Book of FIDIC) metodou Design&Build. Současně jde o pilotní veřejný projekt kompletně…

K tiskovým zprávám

Předběžný hospodářský výsledek za rok 2019: PORR má silné zakázkové krytí, očekávaný hospodářský výsledek byl potvrzen

Objem výroby dosáhl rekordní výše 5,6 mld. eur Máme vítr v zádech díky silnému zakázkovému krytí 7,1 mld. eur Potvrzení očekávaného hospodářského výsledku i prognózy dividend Čistý dluh je stabilní, vysoká likvidita Cíle roku 2020: Dosažení stejného objemu výroby jako v loňském roce Úroková marže EBIT v roce 2020: 1,3 % - 1,5 %   Vídeň, 10.3.2020 – Společnost PORR ukončila rok…

K tiskovým zprávám

PORR v Polsku modernizuje strategicky důležitý úsek trati E59

Varšava / Vídeň, 05.02.2020 – Společnost PORR S.A. byla pověřena společností PKP Polskie Linie Kolejowe modernizací úseku E59 železniční trati mezi obcí Krzyż a městem Dobiegniew. Finanční objem zakázky dosahuje 88 mil eur (374 mil. PLN). Tento projekt bude dokončen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

K tiskovým zprávám

PORR vstupuje do roku 2020 úspěšnou emisí hybridních dluhopisů v hodnotě 150 mil. eur

Finanční objem ve výši 150 mil. eur překročil naše očekávání Úroková sazba 5,375 % je díky vysoké poptávce nižší než u předchozích emisí  Částečný zpětný odkup hybridních dluhopisů z roku 2017   Vídeň, 31.1.2020 - Společnost PORR AG úspěšně dokončila emisi podřízených dluhopisů (hybridní dluhopisy), včetně předběžného částečného výkupu podřízených dluhopisů vydaných roku 2017.…

K tiskovým zprávám